Tiêu tích lũy 17-18/02

Sự kiện diễn ra chỉ từ 17/02 đến hết ngày 18/02/2018
  • Khi tiêu vàng sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng ở từng mốc. Mỗi ngày sẽ nhận được 1 lần khi đạt các mốc tiêu tương ứng, qua ngày sẽ làm mới.
  • Áp dụng từ SV1- SV25.

Xem thêm