Bảo Thạch

Bảo thạch sẽ làm cho vũ khí càng thêm sức mạnh.

Để hoàn thiện, nâng cao chỉ số trang bị THẦN BINH, Chúa Công có thể sử dụng Bảo Thạch để khảm lên, giúp nâng cao năng lực chiến đấu của THẦN BINH.

Bảo Thạch chia làm 7 loại:

  • Bảo Thạch Công kích
  • Bảo Thạch Phòng ngự
  • Bảo Thạch May mắn
  • Bảo Thạch Sinh mệnh
  • Bảo Thạch Võ lực
  • Bảo Thạch Trí lực
  • Bảo Thạch Thống soái

Bảo Thạch có thể nhận được thông qua các Phụ Bản, Event hoặc mua tại các SHOP. Khi đã sở hữu bảo thạch, các Chúa Công có thể vào HÒM ĐỒ để tiến hành HỢP THÀNH Bảo Thạch và ghép vào thần binh.

Mỗi loại bảo thạch chia làm 10 cấp, từ cấp 1 đến cấp 10. Khi cần HỢP THÀNH, các Chúa Công chỉ cần vào HÒM ĐỒ, nhấp vào BẢO THẠCH cần HỢP THÀNH, để tiến hành HỢP THÀNH.

6 viên bảo thạch cấp 1 sẽ thăng lên được 1 viên cấp 2 

5 viên bảo thạch cấp 2 sẽ thăng lên được 1 viên cấp 3

4 viên bảo thạch cấp 3 sẽ thăng lên được 1 viên cấp 4

3 viên bảo thạch cấp 4 sẽ thăng lên được 1 viên cấp 5

3 viên bảo thạch cấp 5 sẽ thăng lên được 1 viên cấp 6

3 viên bảo thạch cấp 6 sẽ thăng lên được 1 viên cấp 7

3 viên bảo thạch cấp 7 sẽ thăng lên được 1 viên cấp 8

3 viên bảo thạch cấp 8 sẽ thăng lên được 1 viên cấp 9

3 viên bảo thạch cấp 9 sẽ thăng lên được 1 viên cấp 10

 Lưu ý:

- Chỉ những Bảo thạch cùng cấp mới có thể HỢP THÀNH. Với mỗi cấp HỢP THÀNH khác nhau, sẽ đòi hỏi số lượng Bảo thạch mang đi HỢP THÀNH khác nhau ứng với từng cấp có số lượng khác nhau
- Khi HỢP THÀNH Bảo thạch sẽ tăng cao thuộc tính Bảo thạch.

 

 

Xem thêm