Bày Binh Bố Trận

Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.

Bố trận hay còn gọi là Bố Trí Trận Pháp là 1 trong những gameplay chủ đạo, căn cứ vào võ tướng và binh chủng để đưa ra những trận pháp hợp lý. Khi Bố Trận, sẽ không có trận hình mạnh nhất bách chiến bách thắng mà chỉ có người chơi mạnh nhất trăm trận không bại, biết vận dụng các đấu pháp dụng binh để đối phó với những trận hình khác nhau.

Quy tắc: Chiến trường mỗi bên được chia làm 5 lộ tuyến, khi chiến đấu, nếu 1 trong 5 lộ tuyến bị quân địch đánh bại, người chơi có thể bị bao vây, và dễ dàng mất đi lợi thế. 

Áp chế: Binh chủng đánh Xa khi bị Binh chủng đánh Gần áp sát sẽ không thể công kích, bắn phá. 
Khi đó, sức tấn công của những loại binh chủng này sẽ GIẢM. 

Khắc chế: Khi tấn công binh chủng bị khắc chế, có thể cộng thêm 10%-50% lực sát thương

Đòn may mắn: Nếu điểm may mắn lớn hơn 0, có XÁC SUẤT gây ra sát thương tăng 2 lần.

Đòn chí mạng: Khi bị quân địch đột kích phía sau, có XÁC SUẤT gây ra sát thương tăng 1.5 lần

Hỗ trợ: Trong chiến trường, nếu lộ tuyến nào không có quân địch, đội quân đó sẽ trở thành Quân hỗ trợ

Binh chủng tương khắc

  • Giáo khắc Kỵ
  • Đao khắc Giáo
  • Thuẫn khắc Cung và Nỏ
  • Cung khắc Đao
  • Nỏ khắc Kỵ
  • Kỵ khắc Đao

 

Xem thêm