Cách mua thẻ VCoin/Gate bằng SMS

Hướng dẫn mua thẻ nhanh chóng và tiện lợi !!!

1/ Thẻ VCoin

VCoin là thẻ game do VTC phát hành. Có thể dùng để nạp trực tiếp vào : A Tào Đứng Lại hoặc Phi Tiên Mobile.

  • Mua bằng SMS Viettel (Phí 15% trên mệnh giá thẻ):

- Cú pháp : VCOIN [Mệnh giá thẻ] gửi 9150
- Ví dụ : VCOIN 100000 gửi 9150

  • Mua bằng SMS Mobifone và Vinaphone : Chưa áp dụng
  • Mua thẻ thông qua đại lý. Chi tiết: https://goo.gl/y8i3jt

2/ Thẻ Gate

Gate là thẻ game do FPT phát hành. Có thể dùng để nạp trực tiếp vào : A Tào Đứng Lại hoặc Phi Tiên Mobile.

  • Mua bằng SMS Viettel (Phí 15% trên mệnh giá thẻ):

- Cú pháp : GATE [Mệnh giá thẻ] gửi 9150
- Ví dụ : GATE 100000 gửi 9150

  • Mua bằng SMS Vinaphone và Mobifone : Chưa áp dụng
  • Mua thẻ thông qua đại lý. Chi tiết: https://goo.gl/aodCY1
Xem thêm