Cập nhật Update thức tỉnh tướng 08/03/2018

Sự thay đổi hoành tráng của 4 vị thần tướng cùng nhiều tính năng mới cực hấp dẫn sẽ ra mắt

- Thần tướng thức tỉnh thành công, các chúa công sẽ thấy sự thay đổi của tuyệt kỹ. Ngoài ra, các chỉ số lẫn tư chất đều được tăng lên.

- Sau khi thần tướng thức tỉnh, các Chúa Công còn có thể triệu hồi báu vật nâng cao sức mạnh thần tướng.

- Tính năng tẩy luyện thần bình sẽ ra mắt, thần tướng như hổ mọc thêm cánh.

- Lưu ý: tính năng Công Thành Chiến sẽ tạm thời đóng lại để tiến hành thay đổi, nâng cấp hoàn thiện hơn. A Tào xin cảm ơn và ghi nhận việc các Chúa Công đã tham gia đóng góp ý kiến trong thời gian qua.

Xem thêm