Chính thức ra mắt tính năng: Công Thành Chiến

Giao chiến mỗi ngày, nhận ngay Buff, tăng lợi thế trên chiến trường

Sau 1 thời gian mở trải nghiệm tính năng Công Thành Chiến ( Một tính năng mở rộng trong Quốc Chiến ). Nay A Tào chính thức ra mắt tính năng này, nhằm tăng thêm tính đoàn kết giữa các thành viên trong Bang Hội

Thời gian diễn ra: 17:30 – 19:30 mỗi ngày

Cách thức tham gia:

- Trong thời gian diễn ra Công Thành Chiến, sẽ có 3 cố thành để tiến hành giao chiến để chiếm đóng.

1/ Binh Mã Dũng

http://ygame.vn/images/201801/ctc-4/ctc-4.jpg

2/ A Phòng Cung

http://ygame.vn/images/201801/ctc-5/ctc-5.jpg

3/ Đổng Tước Đài

http://ygame.vn/images/201801/ctc-6/ctc-6.jpg

- Khi tham gia chiến đấu những thành viên cùng bang hội có thể vào giúp đỡ nhau tấn công và phòng ngự cổ thành.

- Ở mỗi thành sẽ có 5 cổng để tiến hành chiến đấu.

- Trong thời gian diển ra hoạt động, không thể tiến hành “Hổ Phù” cho quân lính, nhưng có thể dùng “Quân Lương” để hồi máu cho quân lính.

- Khi tham gia chiến đấu tại di tích, không thể tiến hành “Bổ Sung” quân lính.

Phần thưởng:

Danh hiệu: chỉ dành người chơi nào mà mà là “Thành Chủ” của 1 trong 3 cổ thành

Buff: Dành cho “Thành Chủ”  và các thành viên trong bang cũng sẽ được hưởng theo khi chiếm được 1 trong 3 di tích

Lưu ý:

Để trở thành “Thành Chủ” thì người chơi phải thỏa mãn hai điều kiện sau đây:

- Khi Tấn Công: thì người chơi nào vào cổ thành đầu tiên thì sẽ là “Thành Chủ”

- Khi Phòng Thủ: thì người chơi nào sau cùng trấn giữ được cổ thành thì sẽ trở thành “Thành Chủ”

Khi chiếm được các cổ thành, sẽ không phân biệt Bang Chủ và Thành Viên. Nghĩa là người chơi không cần phải là Bang Chủ của một bang mà chỉ cần người chơi đó nằm trong Bang và phải chiếm thành công di tích mà bang mình muốn chiếm, thì người đó sẽ là “Thành Chủ” và nhận được Buff tương ứng với cổ thành đó.

Nếu 1 thành viên trong bang chiếm được nhiều cổ thành, sẽ lấy thành sau cùng.

Nếu có nhiều thành viên trong bang chiếm được nhiều cổ thành, sẽ lấy thành của thành viên chiếm được sau cùng.

 

Xem thêm