Chuỗi sự kiện tuần dành cho S1 - S7

Chuỗi sự kiện tuần dành cho S1 - S7

Thời gian: 00h00 Thứ hai 11/12 đến 23h59 Chủ Nhật 18/12.
Máy Chủ: từ S1 đến S7


1. Niềm Vui Mỗi Ngày


Lần 1:
-Thời Gian: 00h00 – Thứ hai đến 23h59 – Thứ năm
-Nội Dung: Nạp đủ 300 Vàng mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng qua thư (1 ngày/lần liên tục trong 4 ngày).
Lần 2:
-Thời Gian: 00h00 đến 23h59 – Thứ bảy
-Nội Dung: Nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng qua thư.

Phần thưởng lần 1:

Vật Phẩm

Số Lượng

Xu

 100,000

Túi đá may mắn

5

Ngân lệnh

5

Quân lệnh đan

2

Gói mảnh TC 15

5

 

Phần thưởng lần 2:

Vật Phẩm

Số Lượng

Kim ấn

5

Lệnh càn quét

20

Xe rương lam

10

Quân lệnh đan

5

Mảnh Trương Hợp

10


2. Tửu Quán Mời Rượu

-Thời Gian: Từ 00h00 – Thứ ba tới 23h59 - Thứ sáu
-Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi ngoài vật phẩm nhận được khi chiêu mộ Thần Tướng trong Tửu Quán sẽ nhận được thêm 1 Kim Ấn (chiêu mộ 1 lần) và 10 Kim Ấn (chiêu mộ 10 lần)

3. Triệu Hồi Thần Tướng:

-Thời Gian: 00h00-23h59 Thứ hai, Thứ tư và Thứ bảy.
-Nội Dung:Tùy theo Ải người chơi sẽ nhận được x2 mảnh Thần Tưởng tương ứng
Phần thưởng: x2 số mảnh trảm tướng

4. Uy Chấn Thiên Hạ.

-Thời Gian: 
Lần 1: Từ 00h00 – Thứ ba tới 23h59 – Thứ tư.
Lần 2: Từ 00h00 – Thứ bảy tới 23h59 – Chủ nhật.
-Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi sẽ nhận được x2 phần thưởng Danh Vọng khi tham gia Đấu Trường.
Chỉ nhận được x2 phần thưởng Danh Vọng sau khi khiêu chiến, phần thưởng xếp hạng & tích lũy Danh Vọng ko được x2
-Phần thưởng: x2 Danh vọng

5. Loạn Thế Phong Hỏa

-Thời Gian: 
Lần 1: Từ 00h00 – Thứ hai tới 23h59 – Thứ ba.
Lần 2: Từ 00h00 – Thứ bảy tới 23h59 – Chủ nhật.
-Nội dung: x2 Phần Thưởng (Xu, Kinh Nghiệm Đan, Rương Nguyen Liệu, Ấn Thần Binh tùy theo từng phó bản trong Phong Hỏa Đài).

6. Vấn Đỉnh Thiên Hạ

-Thời gian: Từ 00h00 – Thứ hai tới 23h59 – Thứ tư.
-Nội dung: Tham gia sự kiện Vấn Đỉnh Thiên Hạ để nhận phần thưởng hấp dẫn
-Cách thức: Mỗi ngày người chơi có 3 lần đổ xí ngầu miễn phí & thêm lần đổ xí ngầu sau khi nạp tích lũy đạt mốc.
-Lưu ý: Ngoài các vật phẩm random dọc đường thì Vật Phẩm cuối cùng là: Mảnh Trương Phi x30

7. Điểm danh vàng.

-Thời gian: 00h00 – Thứ hai đến 23h59 – Chủ nhật
-Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi chỉ cần nạp 1 thẻ bất kì để điểm danh, sau khi nạp sẽ được nhận phần thưởng của ngày hôm đó, điểm danh càng nhiều số quà càng cao

Ngày

Phần thưởng

Quân lệnh đan

Hoa hồng

Xu

Gỗ

Vật phẩm 1

Vật phẩm 2

Ngày 1

1 10

50,000

   

 

Ngày 2

1

12

50,000

50

Đồng lệnh *5

 

Ngày 3

2 14

50,000

50

Đồng lệnh *5

Gói mảnh cam *3

Ngày 4

3 16

100,000

100

Ngân lệnh *5

 

Ngày 5

4 18

100,000

200

Ngân lệnh *5

Gói mảnh TC 12 *15

Ngày 6

5 20

100,000

100

Kim lệnh *5

 

Ngày 7

6 22

200,000

300

Kim lệnh *5

Mảnh Hạ Hầu Đôn *30

Xem thêm