Tam Quốc Chiến - A Tào Đứng Lại

SLG | 1.453.928 người chơi | Trang chủ | Fanpage
Nạp tiền Gift code

Chuỗi sự kiện tuần mới S1 A Tào

Chuỗi sự kiện tuần mới S1 A Tào

 

I. NIỀM VUI MỖI NGÀY

Thời Gian: 00h00 29/11 đến 23h59 03/12
Nội Dung: Nạp đủ 300 Vàng mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng qua thư.
Phần thưởng:

Vật Phẩm

Số Lượng

Xu

 100,000

Lệnh càn quét

50

Ngân lệnh

2

Quân lệnh đan

2

Gói mảnh TC 15

2

 

 

II. TRIỆU HỒI THẦN TƯỚNG

Thời Gian: Từ 00h00 02/12 đến 23h59 - 03/12
Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi sẽ nhận được x2 phần thưởng khi vượt Ải Trảm Tướng
Phần thưởng: x2 số mảnh trảm tướng

Lưu ý: Tùy theo Ải người chơi sẽ nhận được x2 mảnh Thần Tưởng tương ứng.

III. UY TRẤN THIÊN HẠ 

Thời Gian: Từ 00h00 02/12 đến 23h59 - 03/12
Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi sẽ nhận được x2 phần thưởng Danh Vọng khi tham gia Đấu Trường.
Phần thưởng: x2 Danh vọng

Lưu ý: Chỉ nhận được x2 phần thưởng Danh Vọng sau khi khiêu chiến, phần thưởng xếp hạng & tích lũy Danh Vọng ko được x2

IV. LOẠN THẾ PHONG HỎA

Thời Gian: Từ 00h00 02/12 đến 23h59 - 03/12

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện người chơi sẽ nhận được x2 phần thưởng khi tham gia phó bản Phong Hỏa Đài.
x2 Phần Thưởng (Xu, Kinh Nghiệm Đan, Rương Nguyên Liệu, Ấn Thần Binh tùy theo từng phó bản trong Phong Hỏa Đài).

V. ĐĂNG NHẬP NHẬN QUÀ

Thời Gian: Từ 00h00 29/11 đến 23h59 - 30/11

Nội Dung: Tất cả các Chúa Công đăng nhập vào Server trong thời gian này đều nhận được phần quà: Thần Võ mỗi ngày.

VI. Thương Tiệm Thần Bí

Thời Gian: Từ 00h00 29/11 đến 23h59 - 30/11

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, SHOP thần bí sẽ được mở, mua vật phẩm cần tiêu hao Thần Võ.

VẬT PHẨM GIÁ
Vàng Thần võ
Túi Đá 5*1 7,640 1
Mảnh Trương Liêu *5 1,500 1
Túi Mảnh Tư Chất 15  *15 6,000 1
Xe Quân Lương Tím *10 1,000 1
Đá hồn*20 1,000 1
Lễ Bao Ngũ Hổ *1 2,500 1
Mảnh phương thiên kích *10 3,000 1
Kim Ấn *20 1,000 1

 

VII. Vấn Đỉnh Thiên Hạ

Thời gian: Từ 00h00 30/11 đến 23h59 - 02/12

Nội dung sự kiện: VẤN ĐỈNH THIÊN HẠ là một event khá thú vị, dựa trên sự may mắn của mỗi Chúa Công. Trong Vấn Đỉnh Thiên Hạ, một ngày, các Chúa Công sẽ có 3 lượt chơi MIỄN PHÍ, nhiều nhất một ngày, một Chúa Công sẽ có 5 lượt chơi tất cả. Ở mỗi lượt chơi, các Chúa Công sẽ đổ xí ngầu may mắn, để quyết định số bước mình được tiến tới. Kết thúc sự kiện, Chúa Công nào về đích, sẽ nhận được Thần Tướng Quan Vũ.

VIII. Tiêu Tích Luỹ

Thời gian: 00h00 01/12 đến 23h59 01/12

Nội dung: Mỗi khi các Chúa Công Bổ sử dụng  trong thời gian diễn ra sự kiện, hệ thống sẽ tự động ghi lại, và trao thưởng ngay lập tức nếu tổng số Vàng mỗi Chúa Công sử dụng đạt đúng các Mốc Quy định, cụ thể như sau:

Các Mốc Tiêu Phí Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item 6
100 Vàng Mảnh Phương Thiên Kích *1 Hổ Phù *1 Xu *50K Gói Nguyên Liệu Trắng *1   Hoa Hồng *2  
500 Vàng Mảnh Phương Thiên Kích *2 Hổ Phù *2 Xu *100K Gói Nguyên Liệu Trắng *2  Hoa Hồng *3  
1,000 Vàng Mảnh Phương Thiên Kích *2 Hổ Phù *5 Xu *150K Gói Nguyên Liệu Trắng *2  Hoa Hồng *4 Túi đá may mắn 1-4 *1
2,000 Vàng Mảnh Phương Thiên Kích *5 Hổ Phù *8 Xu *200K Gói Nguyên Liệu Lục *1  Hoa Hồng *5 Túi đá may mắn 1-4 *2
5,000 Vàng Mảnh Phương Thiên Kích *10 Hổ Phù *10 Xu *300K Gói Nguyên Liệu Lục *2  Hoa Hồng *6 Túi đá may mắn 1-4 *4
10,000 Vàng Mảnh Phương Thiên Kích *10 Hổ Phù *12 Xu *400K Gói Nguyên Liệu Lục *3  Hoa Hồng *10 Túi đá may mắn 1-4 *8
20,000 Vàng Mảnh Phương Thiên Kích *10 Hổ Phù *15 Xu *500K Gói Nguyên Liệu Lục *5  Hoa Hồng *12 Túi đá may mắn 1-6 *2
30,000 Vàng Mảnh Phương Thiên Kích *20 Hổ Phù *20 Xu *1000K Gói Nguyên Liệu Lam *5  Hoa Hồng *15 Túi đá may mắn 1-6 *4

IX. Nạp Tích Luỹ

Thời gian: 00h00 02/12 đến 23h59 03/12

Nội dung: Mỗi khi các Chúa Công Bổ Sung Vàng vào Tài Khoản của mình trong thời gian diễn ra sự kiện, hệ thống sẽ tự động ghi lại, và trao thưởng ngay lập tức nếu tổng số Vàng mỗi Chúa Công bổ sung vào Tài Khoản đạt đúng các Mốc Quy định, cụ thể như sau:

Mốc Tích Lũy (VND) Phần thưởng
Item 1   Số lượng Item 2 Số lượng Item 3 Số lượng  Item 4 Số lượng  Item 5  Số lượng  Item 6 Số lượng
10,000 Gói mảnh TC 12 1 Xu 50,000 Túi Bảo Thạch 1 1            
50,000 Gói mảnh TC 12 2 Xu 100,000 Túi Bảo Thạch 1 5            
100,000 Gói mảnh TC 12 3 Xu 150,000 Túi Bảo Thạch 1 7 Quân lệnh đan 5        
200,000 Gói mảnh TC 12 6 Xu 200,000 Túi Bảo Thạch 1 10 Đá hồn 100 Kinh nghiệm đan 50 Đồng lệnh 2
500,000 Gói mảnh TC 15 5 Xu 300,000 Túi Bảo Thạch 2 3 Thần Võ 1 Kinh nghiệm đan 100 Đồng lệnh 2
1,000,000 Gói mảnh TC 15 5 Xu 500,000 Túi Bảo Thạch 2 6 Đá hồn 200 Kinh nghiệm đan 150 Ngân lệnh 3
2,000,000 Gói mảnh TC 15 10 Xu 1,000,000 Túi Bảo Thạch 3 2 Thần Võ 2 Kinh nghiệm đan 200 Ngân lệnh 5
Xem thêm