Chuỗi sự kiện tuần mới S3 Tôn Quyền

Chuỗi sự kiện tuần mới S3 Tôn Quyền

I. NIỀM VUI MỖI NGÀY

Thời Gian: 00h00 02/12 đến 23h59 03/12
Nội Dung: Nạp đủ 300 Vàng mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng qua thư.
Phần thưởng:

Vật Phẩm

Số Lượng

Xu

 100,000

Lệnh càn quét

50

Ngân lệnh

2

Quân lệnh đan

2

Gói mảnh TC 15

2

 

 

II. TRIỆU HỒI THẦN TƯỚNG

Thời Gian: Từ 00h00 02/12 đến 23h59 - 03/12
Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi sẽ nhận được x2 phần thưởng khi vượt Ải Trảm Tướng
Phần thưởng: x2 số mảnh trảm tướng

Lưu ý: Tùy theo Ải người chơi sẽ nhận được x2 mảnh Thần Tưởng tương ứng.

III. UY TRẤN THIÊN HẠ 

Thời Gian: Từ 00h00 02/12 đến 23h59 - 03/12
Nội Dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi sẽ nhận được x2 phần thưởng Danh Vọng khi tham gia Đấu Trường.
Phần thưởng: x2 Danh vọng

Lưu ý: Chỉ nhận được x2 phần thưởng Danh Vọng sau khi khiêu chiến, phần thưởng xếp hạng & tích lũy Danh Vọng ko được x2

IV. LOẠN THẾ PHONG HỎA

Thời Gian: Từ 00h00 02/12 đến 23h59 - 03/12

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện người chơi sẽ nhận được x2 phần thưởng khi tham gia phó bản Phong Hỏa Đài.
x2 Phần Thưởng (Xu, Kinh Nghiệm Đan, Rương Nguyên Liệu, Ấn Thần Binh tùy theo từng phó bản trong Phong Hỏa Đài).

V. Đăng Nhập Nhận Quà

Thời Gian: Từ 00h00 02/12 đến 23h59 - 03/12

Nội Dung: Tất cả các Chúa Công đăng nhập vào Server trong thời gian này đều nhận được phần quà: Thần Võ mỗi ngày.

VI. Thương Tiệm Thần Bí

Thời Gian: Từ 00h00 02/12 đến 23h59 - 03/12

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, SHOP thần bí sẽ được mở, mua vật phẩm cần tiêu hao Thần Võ.

VẬT PHẨM GIÁ
Vàng Thần võ
Túi Đá 5*1 7,640 1
Mảnh Trương Liêu *5 1,500 1
Túi Mảnh Tư Chất 15  *15 6,000 1
Xe Quân Lương Tím *10 1,000 1
Đá hồn*20 1,000 1
Lễ Bao Ngũ Hổ *1 2,500 1
Mảnh phương thiên kích *10 3,000 1
Kim Ấn *20 1,000 1 

Xem thêm