Cốt truyện

Giới thiệu cốt truyện mới lạ của A Tào Đứng Lại.

A Tào Đứng Lại là 1 game mobile online thuộc thể loại SLG (Simulation Game _ Game mô phỏng) có đề tài Tam Quốc mang phong cách chibi cute. Đúng như tên gọi, nhân vật chính của game là Tào Tháo, với nội dung chủ yếu là nói về những lần “bỏ chạy” và những cuộc rượt đuổi xoay quanh nhân vật này. 
Đề tài Tam quốc vốn không còn xa lạ đôi với game thủ Việt Nam, nhưng A Tào Đứng Lại sẽ mang đến 1 câu chuyện mới hoàn toàn, đồng thời cũng thể hiện được một góc nhìn khác của thời loạn thế Tam quốc lúc bấy giờ. 


Trong lịch sử Tam quốc, Tào Tháo không chỉ bỏ chạy 1 lần mà là “vài lần”. Những lần “bỏ chạy” của vị tướng Kiêu Hùng này đều trở thành những giai thoại được người đời biết đến, như: 
Lần 1: Đổng Trác loạn chinh, Tào Tháo ngỏ ý đến để diệt trừ Đổng Trác, ngờ đâu kế chưa thành đã bị phát hiện đành phải lấy lý do hiến đao cho giặc Đổng, gấp rút trốn khỏi Kinh Thành
Lần 2: Trong trận Bộc Dương đại chiến, Tào Tháo đột kích Lữ Bố thất bại, bị Lữ Bố mang quân đuổi theo. Trong lúc bỏ chạy gặp phải quân địch bao vây, thật may được Hạ Hầu Đôn và Điển Vi ứng cứu. 
Lần 3: Uyển Thành kích chiến, Tào Tháo mang quân đánh Uyển Thành, Trương Tú và Giả Hủ đầu hàng, nhưng vì quá chủ quan và mê mẫn sắc đẹp của Trâu phu nhân, Tào Tháo đã để lộ sơ hở và bị phản công lại, đành phải bỏ chạy
Đây là 3 lần Tào Tháo bỏ chạy được xem là kinh điển nhất trong lịch sử Tam Quốc, nhưng trên sử sách số lần bỏ chạy của vị Danh Tướng này còn có rất nhiều lần

 

Xem thêm