Đấu Trường

Đấu trường là 1 trong những chức năng căn bản của game, là nơi PVP quan trọng, cho phép người chơi được khiêu chiến với những người chơi khác.

Khi đạt Lv8 chức năng đấu trường sẽ được kích hoat.

Khi người chơi nhấp chọn vào biểu tượng Đấu Trường, giao diện PVP sẽ được mở ra, cho phép người chơi lựa chọn Đấu thủ. 

Quy tắc:

  • Mỗi người chơi mỗi ngày có thể khiêu chiến 5 lần, mỗi lần cách nhau 30 phút
  • Người chơi có thể khiêu chiến người chơi khác có sẵn trong giao diện đấu trường hoặc làm mới đối thủ.
  • Trong Đấu trường, các Tướng Lĩnh sẽ tự động chiến đấu, người chơi có thể bày trận trước khi xuất chiến nhưng không thể can thiệp được trong quá trình tham chiến.
  • Mỗi lần chiến đấu có thể nhận điểm danh vọng; ngoài ra, mỗi 10p có thể nhận thưởng xếp hạng.
  • Mỗi ngày từ 0 giờ đến 6 giờ đấu trường sẽ reset, người chơi sẽ không thể vào ở thời điểm đó.
  • Số danh vọng đạt được có thể tới Tiệm danh vọng để đổi toái phiến hoặc đạo cụ mong muốn.

Thương Tiệm danh vọng

Sau khi tham gia Đấu Trường và tích đủ số danh vọng cần thiết, các Chúa Công có thể vào biểu tượng Đổi Thưởng ở góc trái giao diện ĐẤU TRƯỜNG, để tiến vào Thương Tiệm Danh Vọng 

Xem thêm