Tính năng xã giao

Phi Tiên Mobile 10/04/2018
Giao lưu kết bạn tiên hữu bốn phương

Khi đăng nhập vào game, nhấp vào avatar nhân vật sẽ mở ra danh mục tính năng. Ô xã giao nằm ở giữa bên dưới màn hình.      

 

  • Hảo hữu: Bạn bè của huynh tỷ, tăng độ thân thiết bằng cách làm nhiệm vụ cùng nhau. Có thể tiến cử bạn cho người khác.

  • Tổ đội: Dùng để lập đội làm nhiệm vụ, có thể mời bạn hoặc chọn ngẫu nhiên đồng đội.

  • Thư: Dùng để nhận thư từ hệ thống hoặc từ người chơi khác.

  • Kẻ thù: Có thể xóa kẻ thù, chat riêng, gửi thư riêng, xem thông tin, thêm vào danh sách đen hoặc kết bạn.

Các huynh tỷ hãy tìm cho mình những người bạn cùng chí hướng, không chỉ giúp dễ dàng vượt chinh phục thử thách mà còn tạo nhiều mối quan hệ trong và ngoài game. Đó cũng chính là ý nghĩa của tính năng Xã Giao tại Phi tiên Mobile.

Xem thêm