Hệ thống chiến trường

Phi Tiên Mobile 10/04/2018
Nơi tụ hội các bậc cao thủ
  • Đấu trường: Giao đấu với người chơi khác đến khi 1 trong 2 hết HP.

  • Bang tranh phong: Chiến đấu để chiếm lĩnh thành cho bang. 5 bang top đầu sẽ có thành và được thu thuế.

  • Hoành thành: Công thành để chiếm thành. Đánh Long Thành Hạch Tâm trước để vào được nội thành. Mỗi bang được phân bổ 1 điểm hồi sinh. Sau khi chiếm thành, bang chủ trở thành thành chủ.

  • Khoáng tinh thạch: Thu thập thủy tinh, từ 22:00 tới 24:00 xuất hiện thủy tinh chí tôn, nhận quà gấp đôi.

Xem thêm