Hệ thống giao tiếp

Phi Tiên Mobile 11/04/2018
Truyền tin bốn phương, tán gẫu muôn nơi

Hệ thống giao tiếp trong Phi Tiên Mobile vô cùng đa dạng và phong phú, điều này khiến cho các huynh tỷ không cảm thấy nhàm chán và đặc biệt nó sẽ giúp cho các huynh tỷ dễ dàng quản lý các kênh giao tiếp của mình. Kênh giao tiếp trong Phi Tiên Mobile bao gồm: 

  • Thế giới: Kênh tán gẫu dành cho toàn bộ các huynh tỷ cùng máy chủ.

  • Tổ đội: Dùng để liên lạc với tổ đội.

  • Chat riêng: Dùng để liên lạc với một hoặc một số huynh tỷ nhất định. 

  • Hệ thống: Nơi nhận thông báo từ hệ thống.

Xem thêm