Hệ thống phó bản

Phi Tiên Mobile 11/04/2018
Đa dạng, đầy thách thức và mang tính chiến đấu cao

Phó Bản là hệ thống đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình chinh phục Phi Tiên Mobile của các vị tiên nhân. Tham gia Phó Bản đều đặn mỗi ngày các huynh tỷ sẽ nhận được rất nhiều EXP, trang bị....

  • Phó bản EXP: Dùng để nhận được exp cho nhân vật khi vượt phó bản, mỗi ngày được chiến 2 lần phó bản.

  • Phó bản leo tháp: Leo qua các tầng phó bản sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.

  • Phó bản phúc lợi: Các phó bản tương ứng với trang bị, thú cưng và vật phẩm có thể dùng trong game.

  • Phó bản Long Thành: Đánh phó bản để có thể nhặt được các loại đá phù dùng để phù ma trang bị. 

  • Phó bản độ kiếp phi thăng: Phó bản dùng để nâng lực chiến, qua mỗi tầng sẽ được tăng lực chiến và có thêm tiên phẩm.

  • Phó bản cực hạn khiêu chiến: Phó bản khó, khi qua mỗi tầng sẽ có chú thích về boss của phó bản và phần thưởng.

  • Phó bản phù văn chi địa: Qua các phó bản 5 lượt 1 lúc để nhận thưởng. 

  • Phó bản đề lạc bảo khố: Phó bản được canh giữ bởi con rối và người cai quản, cần phải giải quyết quái trước khi tiếp cận người cai quản.

Xem thêm