Hệ Thống Thần Luyện

Thăng cấp thần binh cam

I. CÁCH THỨC THAM GIA

  • Ở phía dưới giao diện chính của game, kế bên “hòm đồ”.

  

II. ĐIỀU KIỆN

  • Cấp 35 sẽ mở tính năng Thần Luyện.
  • Thần Binh Cam trở lên mới có thể nâng  cấp. 

III. QUY TẮC

Nâng Cấp

  • Để nâng cấp Thần Binh cần thỏa các điều kiện sau:

- Có 3 Thần Binh Cam cùng loại và có kích duyên làm nguyên liệu.

- Cần tiêu hao lượng Xu và Thần Luyện Thạch (Thần Luyện Thạch có thể thu được thông qua Phân Giải Thần Binh) nhất định.

  • Khi nâng cấp, cấp và thuộc tính tẩy luyện sẽ được giữ nguyên, đá sẽ được trả về túi.
  • Thần binh sau khi sử dụng làm nguyên liệu sẽ được thu lại đá và biến mấ

Phân Giải

Để phân giải thần binh cần các điều kiện sau:

  • Thần Binh Cam trở lên mới có thể phân giải.
  • Căn cứ vào phẩm chất và kích duyên, khi phân giải sẽ nhận được lượng Thần Luyện Thạch khác nhau.
  • Nếu Thần Binh có khảm đá thì đá sẽ được trả về túi.

IV. CÁCH THỰC HIỆN

Bước 1: Thông qua các sự kiện trong game và chiến đấu, người chơi sẽ nhận được các loại Thần Binh.

Bước 2: Phân giải Thần Binh để nhận Thần Luyện Thạch.

Bước 3: Nâng cấp Thần Binh Cam từ 3 Thần Binh Cam cùng loại và có kích duyên, tiêu hao xu và Thần Luyện Thạch

V. PHẦN THƯỞNG

  • Thần Binh Đỏ và chỉ số mạnh  hơn. 

Xem thêm