Hồ Vàng 08 - 09/05

QUAY NHIỀU - NHẬN NHIỀU !!!

Từ 00h00 ngày 08/05 đến 23h59 ngày 09/05

Các Server: 1 đến 37.

Số lượng vàng cho 1 lần quay : 50

Mỗi lần quay sẽ tích 5 - 10% số vàng yêu cầu (1 - 5 vàng)

  • Khi tham gia, các bạn sẽ có cơ hội nhận được các phần quà sau:

  • Top 10 Hồ Vàng sẽ được thưởng các vật phẩm đặc biệt như sau:

  • Sự kiện sẽ đóng ngay sau khi hết thời gian diễn ra.
Xem thêm