Hồ vàng 21-22/04

Quay vàng đều tay, nhận ngay quà "HOT"

Từ 00:00 21/04 đến 23:59 22/04, tại SV1-SV34

  • Quay 1 lần sẽ có cơ hội nhận ngay các vật phẩm sau:

  • Top 1 Hồ Vàng được thưởng 2 túi đá cấp 7:

  • Sự kiện sẽ đóng ngay sau khi kết thúc.
Xem thêm