HOT - Phúc Lợi Nạp Vàng tặng 20%

Phúc Lợi Nạp Vàng, cơ hội hiếm có !!

- Khi nạp bất kỳ mệnh giá nào với bất kỳ hình thức nào tại các Server 1 - 40 sẽ được nhận thêm 20%.

- Diễn ra từ ngày 24/05 đến 25/05/2018.

- Sử dụng YCoin để đạt được nhiều ưu đãi hơn nhé. 

Lưu ý: 

  • Áp dụng bất kỳ mệnh giá nào.
  • Không tính lượng vàng khuyến mãi ở gói nạp lần đầu.
  • Lượng Vàng khuyến mãi thêm không tính vào điểm VIP.
  • Trang nạp: https://nap.ygame.vn

 

Xem thêm