HOT !! Phúc Lợi Nạp Vàng tặng 30% (02/11 - 04/11)

Phúc Lợi Nạp Vàng, cơ hội mỗi tuần chỉ có 1 lần !!

Nạp ít, nạp nhiều đều có tặng !!

- Khi nạp bất kỳ mệnh giá nào với bất kỳ hình thức nào tại tất cả Server sẽ được tặng thêm 30%.

- Diễn ra từ ngày 02/11 đến 04/11/2018.

Lưu ý: 

  • Áp dụng bất kỳ mệnh giá nào.
  • Không tính lượng vàng khuyến mãi ở gói nạp lần đầu.
  • Lượng Vàng khuyến mãi thêm không tính vào điểm VIP.

Hướng dẫn nạp tại đây

Trang nạp: https://nap.ygame.vn

Xem thêm