HOT - Phúc Lợi Nạp Vàng tặng 30% (28 - 29/6)

Phúc Lợi Nạp Vàng, tặng đến 30% cơ

Cơ hội hiếm có, khó lòng bỏ qua !!

- Khi nạp bất kỳ mệnh giá nào với bất kỳ hình thức nào tại các Server 1 - 45 sẽ được tặng thêm 30%.

- Diễn ra từ ngày 28/06 đến 29/06/2018.

- Sử dụng YCoin để đạt được nhiều ưu đãi hơn nhé. 

Lưu ý: 

  • Áp dụng bất kỳ mệnh giá nào.
  • Không tính lượng vàng khuyến mãi ở gói nạp lần đầu.
  • Lượng Vàng khuyến mãi thêm không tính vào điểm VIP.

Hướng dẫn nạp tại đây

Trang nạp: https://nap.ygame.vn

Xem thêm