Liên thông máy chủ S36 & S40

Phi Tiên Mobile 05/09/2018
Liên thông máy chủ S36 & S40 nhằm cân bằng thế lực và tạo sân chơi cho các tiên hữu Phi Tiên.

Nhằm giúp các huynh tỷ có thể giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tạo sự cân bằng giữa các thế lực với nhau nên BQT Phi Tiên Mobile sẽ quyết định:

✨ Liên thông các máy chủ vào lúc 05:00 ngày 6/9.
- Cụm 1: S36(37,38,39) & S40(41,42).

✨ Các hoạt động liên server sẽ diễn ra như sau:
- Cụm 1: S1.
- Cụm 2: S16.
- Cụm 3: S31 & S33.
- Cụm 4: S36.
- Cụm 5: S43 & S45.
- Cụm 6: S47 & S48.
- Cụm 7: S49 trở đi.

✨ Trong thời gian liên thông, các huynh tỷ sẽ không thể đăng nhập được vào các cụm máy chủ này.
Ngay sau khi quá trình liên thông máy chủ hoàn tất, BQT Phi Tiên Mobile xin gửi tới tới các huynh tỷ phần quà chào mừng cụm mới:
- Đá cường hóa x100
- Tiến bậc đan thú cưỡi x30
- Phù may mắn trung x3
- Vàng khóa 100

BQT Phi Tiên Mobile xin gửi tới huynh tỷ các qui tắc khi liên thông máy chủ như sau:
1. Sau khi liên thông, các huynh tỷ vẫn có thể đăng nhập vào các nhân vật bình thường thông qua các máy chủ đã chơi trước đó.
2. Nếu nhân vật và bang của các huynh tỷ có sự trùng tên thì sẽ thêm ký tự máy chủ.

Xem thêm