Lợi ích khi đạt cấp VIP5

Nhân sự việc có khá nhiều vị Chúa Công pm hỏi A Tào về quyền lợi các cấp VIP vì vậy A Tào xin mạn phép giới thiệu 1 số quyền lợi cơ bản.

Ở cấp VIP5 (tương đương 500K VNĐ) các Chúa Công sẽ nhận được các quyền lợi cơ bản như sau. 

Đặc biệt hơn, trong quá trình lên VIP5 các Chúa Công sẽ có thêm tối thiểu 2 Thần Tướng phò trợ là Chân Cơ và Chiến Thần Lữ Bố.

 

Bên cạnh các quyền lợi hấp dẫn này, các Chúa Công còn có thể nhận được thêm các vật phẩm đặc biệt giá trị khác, hãy cùng nhau khám phá A Tào Đứng Lại nào. 

Và tại tính năng Tửu Quán là khi đạt VIP 5, sẽ có tính năng quay 1 trong 5 thần tướng.(VIP 4 mở)

Gói Đặc Biệt tại trang nạp sẽ giúp bạn tăng lực chiến nhanh hơn.

 

 

Xem thêm