MiChu tâm sự về yêu xa

⁉ Suy nghĩ của con gái về câu hỏi buồn nhất trong tình trường :"Có nên yêu xa hay không??" ️⁉

"Yêu xa có nên hay không?" vậy mọi người ơi?

Cùng MiChu vượt ải và "chém gió" nè <3 

Xem thêm