MiChu và những tâm sự thầm kín về "chuyện ấy" 21/04

Đêm khuya tâm sự tào lao nào các Chúa Công!

Hãy nghe MiChu nói về "Lần đầu làm chuyện ấy" như thế nào và cùng vượt ải, "chém gió"  trong A TÀo Đứng Lại nhé.

Xem thêm