Nâng cấp trang bị và thần binh

Anh hùng áo vải không thể đánh bại Tay nải thần binh. Việc trang bị cho các Tướng lĩnh của mình những trang bị cao cấp, mạnh mẽ, không khác nào cho Hổ thêm Cánh, giúp gia tăng năng lực chiến đấu của các Chúa Công lên vượt bậc.

Nhân sự kiện A Tào Đứng Lại chính thức được ra mắt, đại gia tộc Tào Tháo xin tiết lộ Bí kíp gia truyền thứ 2 trong chuỗi Bí Kíp “Tào Tháo Vô Địch” :bí kíp Nâng Cấp Trang Bị. 
Xin hãy đọc kỹ Bí Kíp trước khi sử dụng. Yêu cầu không đọc ở nơi đông người, tránh làm lộ bí truyền bổn Gia Tộc. 
Để nâng cấp vũ khí, các Chúa Công có thể thông qua các cách sau:

Nâng Level trang bị

Điều kiện nâng level trang bị:

  1. Cấp trang bị không vượt quá cấp tướng
  2. Cấp trang bị đạt yêu cầu level nâng cấp
  3. Số Xu người chơi sở hữu phải đạt đủ yêu cầu nâng cấp.

Để nâng cấp cho trang bị, người chơi cần vào giao diện Tướng Quân, nhấp vào trang bị.  

Khi đó, giao diện Trang Bị sẽ mở ra. Người chơi có thể chọn Trang bị, rồi Nâng Cấp (1 món chỉ định) hoặc Nâng Nhanh (Toàn bộ trang bị)
Khi trang bị đến một số cấp nhất định, sẽ được nâng cấp lên một màu trang bị mới. Trang bị có thể nâng cấp từ Trắng sang Lục, Lục sang Lam, Lam sang Tím , Tím sang Cam. Mỗi phẩm chất đều có 3 cấp trừ phẩm chất Trắng Khi lên một cấp màu mới, trang bị sẽ cần có các nguyên liệu chỉ định. 


Khảm bảo thạch

Để khảm bảo thạch, người chơi cần mở giao diện Tướng Quân – chọn Thần Binh để mở ra giao diện Thần Binh.                                                           

Tại đây, người chơi chọn Bảo thạch cần khảm (Theo cấp) để khảm Bảo thạch vào vị trí tương ứng.

Lưu ý

- Mỗi vị trí khác nhau quy định Cấp ngọc được khảm khác nhau. 
- Phải khảm ngọc theo tuần tự. 
- Ngọc đồng dạng (cùng loại đồng thời cùng cấp) không thể khảm lên cùng 1 vũ khí. 
- Chỉ Thần Binh mới có thể khảm ngọc.

Nâng cấp level thần binh

Xem thêm