Nạp Mỗi Ngày 04 - 05/06

Thái tử Tào Phi và Túi Bạch Môn, Ngũ Hổ lừng danh !!

Thời gian: 04/06 đến 05/06.

Máy Chủ: từ S1 đến S41.

- Nội Dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện:
+ Sẽ có 4 mốc nạp vàng. Làm mới lại mốc nạp khi qua ngày mới.
+ Đạt các mốc nạp để nhận được phần thưởng tương ứng.
+ Phần thưởng sẽ được gửi qua thư.

- Trang nạp: https://nap.ygame.vn

- Hướng dẫn nạp: https://goo.gl/QVyPM6

- Sẽ có các mốc: 300, 1.000, 2.000 và 5.000 Vàng. Các phần thưởng như sau:

Xem thêm