Nạp Mỗi Ngày 04 - 05/07

Đại Kiều trở lại, Tứ Linh Thánh Thú giáng Tam Quốc !!

Thời gian: 04/07 đến 05/07.

Máy Chủ: từ S1 đến S45.

- Nội Dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện:
+ Sẽ có 4 mốc nạp vàng. Làm mới lại mốc nạp khi qua ngày mới.
+ Đạt các mốc nạp để nhận được phần thưởng tương ứng.
+ Phần thưởng sẽ được gửi qua thư.

- Trang nạp: https://nap.ygame.vn

- Hướng dẫn nạp: https://goo.gl/gWQhfN

- Sẽ có các mốc Vàng: 200, 1.000, 2.000 và 5.000. Các phần thưởng như sau:

Xem thêm