Nạp Mỗi Ngày 11/07 - 12/07

Hoàng Trung lão tướng, Tứ Linh Thánh Thú !!

Thời gian: 11/07 đến 12/07.

Máy Chủ: từ S1 đến S46.

- Nội Dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện:
+ Sẽ có 5 mốc nạp vàng. Làm mới lại mốc nạp khi qua ngày mới.
+ Đạt các mốc nạp để nhận được phần thưởng tương ứng.
+ Phần thưởng sẽ được gửi qua thư.

- Trang nạp: https://nap.ygame.vn

- Hướng dẫn nạp: https://goo.gl/gWQhfN

- Sẽ có các mốc Vàng: 200, 1.000, 2.000, 5.000 và 10.000. Các phần thưởng như sau:

Xem thêm