Nạp Mỗi Ngày (16 - 17/7) - Nạp Tích Lũy (16 - 19/7)

Thần tướng hạ thế: Tào Phi và Bàng Thống !!

Túi đá Tứ Linh nhiều vô kể...

NẠP TÍCH LŨY

Các Server áp dụng sự kiện : 1 - 47

Thời gian : 16 - 19/07

Các phần quà hấp dẫn lần này bao gồm:

  • Mảnh Bàng Thống
  • Túi Linh Thú
  • Túi đá cấp 8
  • Đá may mắn cấp 5
  • Túi đá 3-7
  • ......

Lưu ý: 
- Các gói đặc biệt sẽ không tính vào Nạp Tích Lũy.

- Các Mốc Nạp có thể tích qua ngày hôm sau, sẽ không làm mới khi qua ngày hôm sau

- Nạp qua cổng Visa/Internet Banking để nhận thêm 5% nhé

- Có thể nạp bằng thẻ VCoin hoặc thẻ Gate

- Hướng dẫn nạp tại đây

- Trang nạp: https://nap.ygame.vn

NẠP MỖI NGÀY

Thời gian: 16/07 đến 17/07.

Máy Chủ: từ S1 đến S47.

- Nội Dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện:
+ Sẽ có 5 mốc nạp vàng. Làm mới lại mốc nạp khi qua ngày mới.
+ Đạt các mốc nạp để nhận được phần thưởng tương ứng.
+ Phần thưởng sẽ được gửi qua thư.

- Trang nạp: https://nap.ygame.vn

- Hướng dẫn nạp: Tại Đây

- Sẽ có các mốc Vàng: 200, 1.000, 2.000, 5.000 và 10.000. Các phần thưởng như sau:

Xem thêm