Nạp Mỗi Ngày 19 - 20/05

Nhạc tiến - Tào Ngụy đệ nhất danh tướng !!

Thời gian: 19/05 đến 20/05.

Máy Chủ: từ S1 đến S38.

- Nội Dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện:
- Sẽ có 4 mốc nạp. Làm mới lại mốc nạp khi qua ngày mới.
- Đạt các mốc nạp để nhận được phần thưởng tương ứng.
- Phần thưởng sẽ được gửi qua thư.

Sẽ có các mốc: 300, 1.000, 2.000, 5.000 Vàng. Các phần thưởng như sau:

Xem thêm