Nạp Mỗi Ngày 21 - 23/05

Tào Phi, Quách Gia, thức tỉnh đan, đá cấp 5 và 6,.... Nhiều phần quà đang chờ đón các Chúa Công !!

Thời gian: 21/05 đến 23/05.

Máy Chủ: từ S1 đến S39.

- Nội Dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện:
- Sẽ có 4 mốc nạp vàng. Làm mới lại mốc nạp khi qua ngày mới.
- Đạt các mốc nạp để nhận được phần thưởng tương ứng.
- Phần thưởng sẽ được gửi qua thư.

Trang nạp: https://nap.ygame.vn

Sẽ có các mốc: 300, 1.000, 2.000 và 5.000 Vàng. Các phần thưởng như sau:

Xem thêm