Nạp tích lũy 01-02/03

Sở hữu Tôn Thượng Hương, đội hình như hổ mọc cánh

Nạp Tích Lũy - Nhận Tôn Thượng Hương từ 01/03 đến hết ngày 02/03/2018
Trong thời gian sự kiện, SV1 - SV27 có cơ hội sở hữu thần tướng Tôn Thượng Hương, Lục Tốn và nhiều phần quà cực hấp dẫn khác. 
Lưu ý: Các gói đặc biệt sẽ không tính vào nạp tích lũy.

 

Xem thêm