Nạp tích lũy 03 - 04/05

QUÀ TẶNG CỰC HẤP DẪN !!!

Các Server áp dụng sự kiện : 1 - 36

Thời gian : 03/05 - 04/05

Các phần quà quý hiếm như :

  • Mảnh Xích Luyện Đao
  • Mảnh Tôn Thượng Hương
  • Túi đá cấp 7
  • Túi đá cấp 8
  • Tinh Luyện Thạch

Lưu ý: 
- Các gói đặc biệt sẽ không tính vào nạp tích lũy.
- Nạp qua cổng Visa/ Internet Banking để nhận thêm ngay 5% nhé

Xem thêm