Nạp tích lũy 09 - 10/05

Chu Du, Quách Gia, Đá cấp 8 và nhiều phần quà hấp dẫn khác đang chờ đợi các bạn !!!

Các Server áp dụng sự kiện : 1 - 37

Thời gian : 09/05 - 10/05

Các phần quà hấp dẫn lần này bao gồm:

  • Mảnh Chân Long Cung
  • Mảnh Chu Du
  • Mảnh Quách Gia
  • Túi đá cấp 8
  • Tinh Luyện Thạch

Lưu ý: 
- Các gói đặc biệt sẽ không tính vào nạp tích lũy.

- Nạp qua cổng Visa/ Internet Banking để nhận thêm ngay 5% nhé

- Có thể nạp bằng thẻ VCoin hoặc thẻ Gate

- Trang nạp: https://nap.ygame.vn

Xem thêm