Nạp Tích Lũy 12-13/04

Cơ hội đón Hot Girl của Ngô Quốc về nè các Chúa Công

NẠP TÍCH LŨY - NHẬN MẢNH THẦN BINH ĐỎ từ ngày 12/04 đến hết ngày 13/04/2018
Trong thời gian sự kiện, SV1 - SV33 có cơ hội sở mảnh thần tướng Tôn Thượng Hương, Mảnh Xích Luyện Đao, túi đá cấp 7 và rất nhiều phần quà cực kỳ hấp dẫn nữa. 
Lưu ý: Các gói đặc biệt sẽ không tính vào nạp tích lũy.

Xem thêm