Nạp Tích Lũy 15-16/03

Sỡ hữu Gia Cát Lượng, vị quân sư khiến Tam Quốc đảo chiều

NẠP TÍCH LŨY - NHẬN MẢNH CHÂN LONG CUNG từ ngày 15/03 đến hết ngày 16/03/2018
Trong thời gian sự kiện, SV1 - SV29 có cơ hội sở hữu thức tỉnh đan; mảnh thần tướng Tôn Quyền, Giá Cát Lượng và rất nhiều phần quà cực kỳ hấp dẫn nữa. 
Lưu ý: Các gói đặc biệt sẽ không tính vào nạp tích lũy.

Xem thêm