Nạp Tích Lũy 21 - 22/06

Khổng Minh xuất sơn, Đá cấp 4, 5, 6, 7, 8, Thần luyện thạch và nhiều phần quà khác đang chờ đón !!

Các Server áp dụng sự kiện : 1 - 43

Thời gian : 21 - 22/06

Các phần quà hấp dẫn lần này bao gồm:

  • Mảnh Khổng Minh
  • Túi đá cấp 8
  • Túi đá cấp 7
  • Túi đá 3-7
  • Tinh Luyện Thạch......

Lưu ý: 
- Các gói đặc biệt sẽ không tính vào Nạp Tích Lũy.

- Nạp qua cổng Visa/ Internet Banking để nhận thêm ngay 5% nhé

- Có thể nạp bằng thẻ VCoin hoặc thẻ Gate

- Hướng dẫn nạp tại đây

- Trang nạp: https://nap.ygame.vn

Xem thêm