Nạp Tích Lũy 22-23/03

Nhanh tay sở hữu Chu Du, Vị Đô Đốc toàn tài của Ngô quốc

NẠP TÍCH LŨY - NHẬN MẢNH CHÂN LONG CUNG từ ngày 22/03 đến hết ngày 23/03/2018
Trong thời gian sự kiện, SV1 - SV30 có cơ hội sở mảnh thần tướng Chu Du, túi đá cấp 7 và rất nhiều phần quà cực kỳ hấp dẫn nữa. 
Lưu ý: Các gói đặc biệt sẽ không tính vào nạp tích lũy.

Xem thêm