Nạp Tích Lũy 24 - 25/05

Cơ hội nhận được quân sư tài ba nhất nhì Tam Quốc !!

Các Server áp dụng sự kiện : 1 - 39

Thời gian : 24/05 - 25/05

Các phần quà hấp dẫn lần này bao gồm:

  • Mảnh Tư Mã Ý
  • Mảnh Chân Long Cung
  • Túi đá cấp 8
  • Túi đá cấp 7
  • Đá Hồn....

Lưu ý: 
- Các gói đặc biệt sẽ không tính vào nạp tích lũy.

- Nạp qua cổng Visa/ Internet Banking để nhận thêm ngay 5% nhé

- Có thể nạp bằng thẻ VCoin hoặc thẻ Gate

- Trang nạp: https://nap.ygame.vn

Xem thêm