Nạp tích lũy 26 - 27/04

Nhiều phần quà đặc biệt đang chờ bạn !!!

Các Server áp dụng sự kiện : 1 - 35

Thời gian : 26/04 - 27/04

Các phần quà quý hiếm bao gồm :

  • Mảnh Chân Long Cung
  • Mảnh Chu Du
  • Túi đá cấp 7
  • Túi đá cấp 8
  • Đá may mắn cấp 5

Lưu ý: 
- Các gói đặc biệt sẽ không tính vào nạp tích lũy.
- Nạp qua cổng Visa/ Internet Banking để nhận thêm ngay 5% nhé

Xem thêm