Nạp Tích Lũy 28 - 29/06

Chu Du tái xuất !!

Đặc biệt sẽ có vật phẩm mới, túi Linh Thú... !!

Các Server áp dụng sự kiện : 1 - 44

Thời gian : 28 - 29/06

Các phần quà hấp dẫn lần này bao gồm:

  • Mảnh Chu Du
  • Túi Linh Thú
  • Túi đá cấp 8
  • Đá may mắn cấp 6
  • Túi đá 3-7
  • Tinh Luyện Thạch......

Lưu ý: 
- Các gói đặc biệt sẽ không tính vào Nạp Tích Lũy.

- Nạp qua cổng Visa/Internet Banking để nhận thêm 5% nhé

- Có thể nạp bằng thẻ VCoin hoặc thẻ Gate

- Hướng dẫn nạp tại đây

- Trang nạp: https://nap.ygame.vn

Xem thêm