Nạp tích lũy chào năm mới 15-16/02

Nạp tích lũy từ 15/02 đến hết ngày 16/02/2018

Trong thời gian diễn ra sự kiện từ SV1 - SV25 sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với các mốc nạp.
LƯU Ý: Các gói đặc biệt sẽ không tính vào nạp tích lũy.
ĐẶC BIỆT: thương tiệm thần bí lần này sẽ có sự xuất hiện mảnh Chân Long Cung và Xích Luyện Đao. CHỈ TRONG 2 NGÀY 15 VÀ 16/02/2018 MÀ THÔI.

Xem thêm