Nạp tích lũy 22-23/02

Sỡ hữu ngay thần tướng Khổng Minh và Lục Tốn

Trong thời gian từ 22/02 đến hết ngày 23/02/2018, SV1-SV26 sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với các mốc nạp.
LƯU Ý: Các gói đặc biệt sẽ không tính vào nạp tích lũy.
ĐẶC BIỆT: được sự ủng hộ của các Chúa Công, thương tiệm thần bí 1 lần nữa sẽ mang đến cơ hội sở hữu mảnh Chân Long Cung và Xích Luyện Đao chỉ trong 2 ngày 22 - 23/02 này!

Xem thêm