Nhiệm Vụ Hằng Ngày

Trợ giúp các Chúa Công mỗi ngày, góp thêm một phần sức mạnh cho Quốc Gia.

Trong A Tào Đứng Lại khi Chúa Công đạt đến level 9, chức năng Nhiệm Vụ Hàng Ngày sẽ được mở ra, cho phép người chơi nhận được các phần thưởng cần thiết thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ.


Các nhiệm vụ trong nhiệm vụ hằng ngày hầu hết được được dễ dàng thông qua khi trải nghiệm toàn bộ các chức năng trong game như phong hỏa đài, đấu trường, phụ bản v.v…

  1. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được lượng kinh nghiệm và phần thưởng lớn, đây cũng là con đường nhanh giúp cho chúa công trưởng thành.
  2. Mỗi 1 nhiệm vụ sẽ tương ứng với các phần thưởng khác nhau

 

Xem thêm