Niềm Vui Mỗi Ngày 01/08 - 02/08

Quan Vũ của Ngũ Hổ, cùng 20 túi Bạch Môn đang chờ đón Chúa Công !!

Thời gian: 01/08 đến 02/08.

Máy Chủ: từ S1 đến S49.

- Nội Dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện:
+ Sẽ có 5 mốc nạp vàng. Làm mới lại mốc nạp khi qua ngày mới.
+ Đạt các mốc nạp để nhận được phần thưởng tương ứng.
+ Phần thưởng sẽ được gửi qua thư.

- Trang nạp: https://nap.ygame.vn

- Hướng dẫn nạp: Đây

- Sẽ có các mốc Vàng: 200, 1.000, 2.000, 5.000 và 10.000. Các phần thưởng như sau:

Xem thêm