Nỗi lòng của một FA.... !!

Mấy ai hiểu được lòng của người FA....

- Đi đến đâu cũng thấy người ta dẫn nhau đi chơi.

- Mình thì lại rong ruổi 1 mình 1 xe trên đường nhựa đông người....

- Ai có tâm sự thì cùng nghe MiChu để giải tỏa nhá !!

Xem thêm