Phúc lợi khi nạp vàng - KHUYẾN MÃI 20%

Nạp vàng nhận phúc lợi, đón lễ cũng A Tào !!!

Nhân dịp 30/4 và 1/5, A Tào Đứng Lại sẽ diễn ra sự kiện Phúc Lợi Nạp Vàng - Khuyến mãi 20%

- Khi nạp bất kỳ mệnh giá nào với bất kỳ hình thức nào tại các Server 1 - 37 sẽ được nhận thêm 20%.

- Diễn ra từ ngày 30/04 đến 01/05/2018.

- Sử dụng YCoin để đạt được nhiều ưu đãi hơn nhé. 

Lưu ý: 

  • Áp dụng bất kỳ mệnh giá nào.
  • Không tính lượng vàng khuyến mãi ở gói nạp lần đầu.
  • Lượng Vàng khuyến mãi thêm không tính vào điểm VIP.
Xem thêm