Phúc lợi nạp vàng - KHUYẾN MÃI 20%

Cơ hội hiếm có khó tìm cực hấp dẫn đã đến các Chúa Công ơi!

- Khi nạp bất kỳ mệnh giá nào với bất kỳ hình thức nào tại SV1-SV35 ngày 19/04 đến 20/04/2018 sẽ được nhận thêm 20%.
- Sử dụng YCoin để đạt được nhiều ưu đãi hơn nhé. 
+ Lưu ý: 

  • Áp dụng bất kỳ mệnh giá nào với bất kỳ hình thức nào.
  • Không tính lượng vàng khuyến mãi ở gói nạp lần đầu.
  • Lượng Vàng khuyến mãi thêm không tính vào điểm VIP.
Xem thêm