Phúc lợi nạp vàng - KHUYẾN MÃI 20%

Cơ hội khó bỏ qua !!!

- Khi nạp bất kỳ mệnh giá nào với bất kỳ hình thức nào tại các Server 1 - 36 sẽ được nhận thêm 20%.

- Diễn ra từ ngày 26/04 đến 27/04/2018

- Sử dụng YCoin để đạt được nhiều ưu đãi hơn nhé. 

Lưu ý: 

  • Áp dụng bất kỳ mệnh giá nào.
  • Không tính lượng vàng khuyến mãi ở gói nạp lần đầu.
  • Lượng Vàng khuyến mãi thêm không tính vào điểm VIP.
Xem thêm